Αγορανομικές Διατάξεις

  • Επιβολή ανώτατης τιμής χονδρικής (Α.Τ.Χ.) και καταναλωτή (Α.Τ.Κ.) στην αμόλυβδη βενζίνη 95RON σε ορισμένους νομούς της χωράς
  • Επιβολή ανώτατης τιμής χονδρικής (Α.Τ.Χ.) και καταναλωτή (Α.Τ.Κ.) στην αμόλυβδη βενζίνη 95RON σε ορισμένους νομούς της χωράς
  • Εγκύκλιος σχετικά με πωλήσεις προϊόντων ζωϊκής προέλευσης εκτός Ο.Κ.Α.Α και Κ.Α.Θ Νόμος 3784/7-08-09 Αρθρο 35.
  • Ερμηνευτική εγκύκλιος σχετικά με την επιβολή Κανόνων Τεκμηρίωσης Τιμών Ενδοομιλικών Συναλλαγών σύμφωνα με το Άρθρο 26 του Ν.3728/2008 και την Απόφαση Α2-8092/31-12-2008 (ΦΕΚ 2709 Β΄) του Υπουργού Ανάπτυξης.
  • Απόφαση σχετικά με την επιβολή Κανόνων Τεκμηρίωσης Τιμών Ενδοομιλικών συναλλαγών, κατά τις επιταγές της παραγράφου 10 άρθρου 26 του ν. 3728/2008 (ΦΕΚ 258 Α’)
  • Αγορανομική διάταξη αρ. 7/2008 σχετικά με αναγραφή παρεχόμενων εκπτώσεων στα τιμολόγια – συμφωνίες μεταξύ των επιχειρήσεων παραγωγικού, χονδρικού και λιανικού εμπορίου
  • Κωδικοποίηση ισχυουσών αγορανομικών διατάξεων προς διευκόλυνση των συναλλασσομένων
  • Κ.Υ.Α Α2-1776/26-3-08 σχετικά με ετικέτες ζυγιστικών μηχανών λιανικής πώλησης κρέατος

Δείτε επίσης:

Πηγή: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Ενημερωτικό δελτίο Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Ευβοίας