ΜΕΙΩΣΗ ΕΝΦΙΑ – ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 120 ΔΟΣΕΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

ΜΕΙΩΣΗ ΕΝΦΙΑ – ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 120 ΔΟΣΕΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 128Α ) ο νόμος 4621/2019, με τον οποίο επέρχονται σημαντικές μεταβολές στο καθεστώς του ΕΝΦΙΑ και των 120 δόσεων για οφειλές προς το Δημόσιο, ως εξής:
Στο άρθρο 1 προβλέπεται η μείωση του ΕΝΦΙΑ, η οποία θα υπολογιστεί στο συνολικό ποσό του φόρου (κύριου και συμπληρωματικού), με κριτήριο την αξία της ακίνητης περιουσίας, από την οποία εξαιρούνται τα αγροτεμάχια.
Ειδικά για το έτος 2019 χορηγείται μείωση στον ΕΝΦΙΑ φυσικών προσώπων που προκύπτει ανάλογα με τη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας τους, ως εξής:
- 30% για ακίνητη περιουσία αξίας έως 60.000 ευρώ,
- 27% για ακίνητη περιουσία αξίας έως 70.000 ευρώ,
- 25% για όσους κατέχουν ακίνητα αξίας έως 80.000 ευρώ,
- 20% για αξία ακίνητης περιουσίας έως 1.000.000 ευρώ,
- 10% για αξία ακίνητης περιουσίας άνω του 1.000.000 ευρώ.
Στο άρθρο 2, περιλαμβάνονται οι βελτιώσεις της ρύθμισης των 120 δόσεων των οφειλών προς την Εφορία. Ο νέος νόμος εντάσσει ξεκάθαρα και τις εταιρείες στις ευεργετικές διατάξεις του ν. 4611/2019, ενώ επικοινωνείται με κάθε τρόπο από την νέα Κυβέρνηση ότι η εν λόγω ρύθμιση είναι η τελευταία έκτακτου χαρακτήρα που παρέχει τόσες διευκολύνσεις στους υπόχρεους, οι οποίοι έχουν διορία ένταξης έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2019 .
Οι νέες προβλέψεις εξειδικεύονται ως εξής :

ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΙΣ 120 ΔΟΣΕΙΣ

ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΙΣ 120 ΔΟΣΕΙΣ

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 106Α) η από 27 Ιουνίου 2019 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, με την οποία επεκτείνεται και για τις επιχειρήσεις εταιρικής μορφής (οφειλέτες νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες κερδοσκοπικού χαρακτήρα), με ακαθάριστα έσοδα έως 2 εκατομμύρια ευρώ, η δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών τους προς το Δημόσιο σε έως 120 δόσεις, συμπεριλαμβανομένων και όσων έχουν ήδη υπαχθεί στην τρέχουσα ρύθμιση του ν. 4611/2019.
Η ΕΣΕΕ, από την πρώτη στιγμή που δημοσιεύτηκε το σχέδιο νόμου που οδήγησε στην ψήφιση του ν. 4611/2019 είχε τονίσει προς το Υπουργείο Οικονομικών και την Βουλή ότι, η εξασφάλιση ίσων όρων μεταχείρισης μεταξύ φυσικών και νομικών προσώπων είναι τελικά ζήτημα ισονομίας των πολιτών, που βασίζεται τόσο στις συνταγματικές επιταγές όσο και στις γενικές αρχές της Δημοκρατίας.
Έστω και την τελευταία στιγμή, το λάθος έγινε αντιληπτό και με την ως άνω Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, τα επιχειρήματά μας γίνονται επιτέλους δεκτά και εξασφαλίζεται η ισότιμη συμμετοχή στον νόμο και των εκατοντάδων χιλιάδων εταιρειών (ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ) που έχουν οφειλές προς το Δημόσιο. Από τη στιγμή που βάσει και των στοιχείων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, οι εταιρείες έχουν τις περισσότερες οφειλές αλλά και εξαιτίας των ιδιαίτερα απαιτητικών κριτηρίων ένταξης στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης και του αργού ρυθμού διεκπεραίωσης των αιτήσεων, η επέκταση των δόσεων από (έως και) 36 σε 120 αποκαθιστά – έστω και με καθυστέρηση - τις στρεβλώσεις και αδικίες των αρχικά προβλεπόμενων διατάξεων.
Κατά συνέπεια, οι εμπορικές επιχειρήσεις εταιρικής μορφής που είχαν ακαθάριστα έσοδα την χρήση του 2017 έως 2 εκατ. ευρώ θα μπορέσουν να ρυθμίσουν τις φορολογικές του οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018 σε έως 120 δόσεις, ό,τι δηλαδή ισχύει και για τα φυσικά πρόσωπα. Εννοείται ότι, για επιχειρήσεις με υψηλότερους τζίρους παραμένει το όριο δόσεων στις 24 για τακτικές οφειλές και στις 36 για έκτακτες οφειλές.

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΡΙΝΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 2019

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΡΙΝΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 2019

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 15 του νόμου 4177/2013, οι θερινές εκπτώσεις έτους 2019 θα διαρκέσουν από τη Δευτέρα, 8 Ιουλίου έως και το Σάββατο, 31 Αυγούστου.
Υπενθυμίζεται ότι, κατά τη διενέργεια των εκπτώσεων, εκτός από την αναγραφή της παλαιάς και της νέας μειωμένης τιμής των αγαθών και υπηρεσιών που πωλούνται με έκπτωση, επιτρέπεται και η αναγραφή και εμπορική επικοινωνία ποσοστού έκπτωσης.
Εφόσον παρέχεται μειωμένη τιμή σε περισσότερα από το 60% του συνόλου των πωλούμενων ειδών, η επίδειξη του παρεχόμενου ποσοστού έκπτωσης επιβάλλεται, οπότε θα πρέπει να αναγράφεται στην προθήκη του καταστήματος και σε οποιαδήποτε άλλη εμπορική επικοινωνία, ενώ στην περίπτωση που υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά έκπτωσης ανά κατηγορίες προϊόντων, θα πρέπει να αναγράφεται το εύρος του παρεχόμενου ποσοστού («από …. % έως …. %»). Σε κάθε άλλη περίπτωση θα αναγράφεται ότι οι εκπτώσεις αφορούν επιλεγμένα είδη με αναφορά στο αντίστοιχο ποσοστό.
Ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζεται και προβάλλεται η μειωμένη τιμή, πρέπει να ανταποκρίνεται στην αλήθεια και να είναι ακριβής. Οι καταστηματάρχες θα πρέπει, σε περίπτωση ελέγχου, να είναι σε θέση να αποδείξουν, ότι η παλαιά τιμή πώλησης που αναγράφεται στην πινακίδα, ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 2362Β) η Υπουργική Απόφαση 26034/695/2019 με την οποία οι εργοδότες κάθε κλάδου του ιδιωτικού τομέα υποχρεούνται πλέον να καταβάλλουν τις αποδοχές των εργαζομένων τους, καθώς και την αποζημίωση απόλυσής τους (είτε συνολικά, είτε κατά τις προβλεπόμενες δόσεις), αποκλειστικά σε τραπεζικούς λογαριασμούς πληρωμών των δικαιούχων.
Παράλληλα με την καταβολή, πρέπει να αναγράφεται η αιτιολογία της συγκεκριμένης μεταφοράς χρημάτων, καθώς και το χρονικό διάστημα που αυτή αφορά, είτε πρόκειται για μισθούς, είτε για καταβολή αποζημίωσης.
Παρακαλούμε να επιστήσετε την προσοχή σας στις συγκεκριμένες διατάξεις, καθώς τα πρόστιμα που προβλέπονται κάθε άλλο παρά αμελητέα είναι και δεν επιτρέπεται να επιβάλλονται λόγω λάθους ή αμέλειας, ειδικά σε αυτή τη δύσκολη εποχή.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Σας κοινοποιούμε την Υπουργική Απόφαση 47158/2019, με την οποία αποσαφηνίζονται οι όροι, βάσει των οποίων θα λειτουργήσει η ηλεκτρονική πλατφόρμα υπαγωγής στην προστασία της πρώτης κατοικίας.
Στην απόφαση δεν αναφέρεται πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα αλλά μόνο τα λειτουργικά βήματά της, τα οποία, σε γενικές γραμμές, έχουν ως εξής:
• Η αίτηση θα υποβάλλεται από τον αιτούντα ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, στο link με τον τίτλο «Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Προστασίας Κύριας Κατοικίας».
• Μετά την υποβολή της αίτησης, το Σύστημα ανακτά από την ΑΑΔΕ τα στοιχεία για τα εισοδήματα του αιτούντα, του συζύγου, των εξαρτώμενων μελών, τα στοιχεία της κύριας κατοικίας και των άλλων ακινήτων, καθώς και όλες τις αλλαγές στο Ε9. Επίσης, αντλεί τα κινητά περιουσιακά στοιχεία (αυτοκίνητα, τυχόν σκάφη κλπ.) του αιτούντα και του συζύγου, που αναφέρονται στο έντυπο Ε1 του προηγούμενου έτους.
• Ακολούθως, το Σύστημα ανακτά από τον Τειρεσία πρώτον τα κινητά περιουσιακά στοιχεία αιτούντα, συζύγου και εξαρτώμενων μελών που βρίσκονται στη διάθεση των τραπεζών (καταθέσεις και χρηματοπιστωτικά προϊόντα) και δεύτερον τα στοιχεία βαρών και λοιπών εξασφαλίσεων επί των ακίνητων περιουσιακών στοιχείων του αιτούντα που βρίσκονται στη διάθεση των τραπεζών.
• Εφόσον η αίτηση δεν είναι πρωτοείσακτη, το σύστημα ελέγχει:
- Εάν υπάρχει για τον ΑΦΜ του αιτούντα αίτηση σε κατάσταση προσωρινής αποθήκευσης.
- Εάν υπάρχει για τον ΑΦΜ του αιτούντα αίτηση σε κατάσταση οριστικής υποβολής.

Σελίδες

Εγγραφή στο ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ RSS

Ενημερωτικό δελτίο Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Ευβοίας