ΠΑΡΑΤΑΣΗ & ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΛΟΓΩ ΕΝΤΟΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΚΗΡΕΩΣ, ΕΛΥΜΝΙΩΝ ΚΑΙ ΝΗΛΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ-ΜΑΝΤΟΥΔΙ-ΑΓΙΑΣ ΆΝΝΑΣ ΤΗΣ Π.Ε ΕΥΒΟΙΑΣ

ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΑΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΛΟΓΩ ΕΝΤΟΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ (ΕΝΤΟΝΕΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ-ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ) ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΚΗΡΕΩΣ, ΕΛΥΜΝΙΩΝ ΚΑΙ ΝΗΛΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ-ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΑΓΙΑΣ ΆΝΝΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δείτε αναλυτικά:
ΑΔΑ:670646ΜΠ3Ζ-Ξ9Γ
Αριθ. ΦΕΚ:4890 Β /01/11/2018 - 00:00
Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2018
ΠΟΛ. 1198

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΑΔΕ

Θα θέλαμε να σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 3965Β), η Υπουργική Απόφαση ΔΕΑΦ 1128500ΕΞ2018/2018, η οποία τροποποιεί την ισχύουσα ΚΥΑ 45231/20-4-2017 για τη ρύθμιση υποχρέωσης αποδοχής πληρωμών με κάρτα σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές.
Σύμφωνα με την νέα Απόφαση, οι δικαιούχοι πληρωμής που ορίζονται στο άρθρο 1 της ΚΥΑ 45231/20-4-2017 υποχρεούνται να δηλώνουν ηλεκτρονικά τον ή τους Επαγγελματικούς Λογαριασμούς στο διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ με τη χρήση των διαπιστευτηρίων που διαθέτουν για όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της, εντός μηνός από την έναρξη άσκησης δραστηριότητας που υπάγεται στους επιλέξιμους ΚΑΔ. Για την πρώτη εφαρμογή οι ως άνω υπόχρεοι οφείλουν να συμμορφωθούν εντός 3 μηνών από τη δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης. Δεδομένου ότι η απόφαση δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ στις 12 τρέχοντος, η προθεσμία συμμόρφωσης εκτείνεται μέχρι τις 13 Δεκεμβρίου 2018.

ΝΕΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΔΗΛΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΝΕΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΔΗΛΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νέος νόμος 4554/2018 (ΦΕΚ Α΄ 130) με τίτλο «Aσφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις - Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις».
Ο νόμος έχει ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες διατάξεις οι οποίες συνοψίζονται κυρίως στα κάτωθι:
1. Με το άρθρο 3 δίνεται η δυνατότητα ώστε βεβαιωμένες ή μη οφειλές προς πρώην φορείς κοινωνικής ασφάλισης ή το Δημόσιο, οι οποίες δημιουργήθηκαν λόγω εύλογης αμφιβολίας ως προς την υποχρέωση υπαγωγής ή μη στην παράλληλη ασφάλιση δύο ή περισσότερων πρώην φορέων ασφάλισης ή του Δημοσίου για το χρονικό διάστημα έως τις 31-12-2016, μπορούν να διαγραφούν ή να απαλλαχθούν τυχόν επιβληθέντων πρόσθετων τελών, τόκων, προσαυξήσεων και επιβαρύνσεων. Όπως αναφέρει και η αιτιολογική έκθεση του νόμου, το συγκεκριμένο άρθρο στοχεύει να διορθώσει νομικές και διοικητικές αστοχίες του παρελθόντος, που αιφνιδίασαν ορισμένες κατηγορίες ασφαλισμένων επιβάλλοντάς τους χρηματικές επιβαρύνσεις.
Η μεγαλύτερη κατηγορία από αυτές, είναι χιλιάδες επαγγελματίες ασφαλισμένοι στον πρώην ΟΓΑ σε περιοχές μικρής πληθυσμιακής πυκνότητας που ασκούσαν εμπορική δραστηριότητα χαμηλότατου τζίρου, οι οποίοι παράλληλα ήταν κανονικά εγγεγραμμένοι στο Μητρώο αγροτών και ασκούσαν αγροτική δραστηριότητα (τις περισσότερες φορές ήταν το κύριο τους επάγγελμα). Οι συγκεκριμένοι επαγγελματίες υπήχθησαν μεν στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ (με το ν. 4075/2012), όμως κανείς δεν τους ενημέρωσε, με αποτέλεσμα αυτοί να συνεχίσουν να καταβάλλουν κανονικά εισφορές στον ΟΓΑ, τις οποίες βέβαια ο ΟΓΑ ανεπιφυλάκτως δεχόταν. Τελικώς το θέμα τους λύθηκε με τον ν. 4144/2013, καθώς ρητά ορίστηκε ότι αυτοί παραμένουν τελικώς στον ΟΓΑ, πλην όμως ο ΟΑΕΕ τους χρέωσε με οφειλόμενες εισφορές μίας ολόκληρης διετίας (2012-2014) και με τις αντίστοιχες προσαυξήσεις.
Προκειμένου η διάταξη να επιτύχει τον σκοπό της, η ΕΣΕΕ πρότεινε προς το Υπουργείο Εργασίας να ορίζεται ξεκάθαρα ότι όσοι επαγγελματίες έχουν καταβάλει εισφορές στον ΟΓΑ, θα διαγράφονται οριστικά οι αδίκως καταλογισμένες οφειλές τους προς τον ΟΑΕΕ. Εκτός του ότι κατέβαλαν κανονικά εισφορές στον ΟΓΑ οι χιλιάδες αυτοί ασφαλισμένοι (τις περισσότερες φορές μάλιστα την ανώτερη εισφορά του ΟΓΑ) ο ΟΑΕΕ τους έχει χρεώσει εισφορές υγείας, σύνταξης (που παράλληλα πλήρωναν στον ΟΓΑ), ενώ, μετά την εισαγωγή του ν. 4387/2016, έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο, το τμήμα ΟΑΕΕ του ΕΦΚΑ να τους έχει ανεβάσει ασφαλιστική κατηγορία με βάση μη πραγματικά αλλά τεκμαρτά εισοδήματα, συνδέοντας τις ασφαλιστικές εισφορές με το εισόδημα.
Περαιτέρω, η ΕΣΕΕ πρότεινε, στους λόγους εύλογης αμφιβολίας, να προστεθεί και η έλλειψή ενημέρωσης από το ΟΑΕΕ σε κάθε ασφαλισμένο για την άρση της απαλλαγής του από τον 8ο μήνα του 2010. Αυτή η ενημέρωση θα έπρεπε να οριστεί αναδρομικά σε προσωπικό επίπεδο και να είναι έγκαιρη και σαφής, ώστε να έχει παράξει τα αποτελέσματά της. Επειδή για την διευθέτηση των θεμάτων αυτών, προβλέπεται η έκδοση Υπουργικής Απόφασης, με την οποία θα καθοριστούν οι τελικοί όροι εφαρμογής της διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΕΕ αποφάσισε να σας ζητήσει την γνωστοποίηση προς την Συνομοσπονδία όλων των περιπτώσεων συναδέλφων που εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία, προκειμένου να ενημερώσουμε αντίστοιχα το Υπουργείο και να καταστήσουμε την διάταξη πιο λειτουργική.
2. Με τα άρθρα 5 έως 8 ρυθμίζεται το νέο καθεστώς επιβολής προστίμων για την αδήλωτη εργασία. Συγκεκριμένα ορίζεται ότι, εάν εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημέρα του ελέγχου, ο εργοδότης προβεί στην πρόσληψη του εργαζομένου ή των εργαζομένων που διαπιστώθηκαν ως αδήλωτοι με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, το πρόστιμο των 10.500 ευρώ μειώνεται:
- Στο ποσό των 7.000 ευρώ, σε περίπτωση πρόσληψης του συγκεκριμένου εργαζομένου με σύμβαση εργασίας διάρκειας τουλάχιστον 3 μηνών.
- Στο ποσό των 5.000 ευρώ, σε περίπτωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας διάρκειας τουλάχιστον 6 μηνών.
- Στο ποσό των 3.000 ευρώ, σε περίπτωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΑΝΗ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΥΠΕΡΩΡΙΑΣ ΣΤΟ «ΕΡΓΑΝΗ» ΑΠΌ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΑΝΗ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΥΠΕΡΩΡΙΑΣ ΣΤΟ «ΕΡΓΑΝΗ» ΑΠΌ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ

Με την παρούσα, σας αποστέλλουμε την νέα εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας υπ’ αριθμ. 40090/Δ1.14024, με την οποία επανακαθορίζεται η διαδικασία την υποβολής των εργοδοτικών Εντύπων στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ και κυριότερα του Εντύπου Ε8, που αφορά την ηλεκτρονική υποβολή της υπερεργασίας και υπερωρίας.
Το Ε8 υποβάλλεται πριν από την έναρξη πραγματοποίησης της υπερεργασίας ή της νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης. Στοιχεία που αφορούν την υπερεργασία ή τη νόμιμη υπερωριακή απασχόληση και έχουν καταχωρηθεί σε επιτυχώς υποβληθέν έντυπο Ε8 μπορούν να τροποποιηθούν με νέα υποβολή πριν την πραγματοποίηση της αλλαγής. Το νέο Ε8 μπορεί να υποβάλλεται και μέσω κινητού τηλεφώνου (προαιρετικά) από 1ης Ιουλίου 2018 ενώ η υποχρεωτική του υποβολή ξεκινά από 1ης Σεπτεμβρίου 2018. Το Ε4 (συμπληρωματικός ωραρίου και όχι Ετήσιος Πίνακας Προσωπικού) μπορεί να υποβάλλεται και μέσω κινητού τηλεφώνου από 1 Οκτωβρίου 2018.
Ως εκ τούτου, κατά το διάστημα Ιουλίου και Αυγούστου 2018, οι συνάδελφοι μπορούν:

Συγκέντρωση αγαθών πρώτης ανάγκης για τους πυρόπληκτους της Αττικής

Συγκέντρωση αγαθών πρώτης ανάγκης για τους πυρόπληκτους της Αττικής

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Εύβοιας, εκφράζοντας την αμέριστη συμπαράσταση της στους πυρόπληκτους της Αττικής και συμμετέχοντας στο εθνικό πένθος, καλεί όλους τους δημότες και Συλλόγους-Μέλη της, να συμβάλλουν στη δράση αυτή και να προσφέρουν τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης.

Σελίδες

Εγγραφή στο ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ RSS

Ενημερωτικό δελτίο Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Ευβοίας