ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΣΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣτΕ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΣΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣτΕ

Με το παρόν, σας γνωστοποιούμε το τελικό αποτέλεσμα της προσφυγής στο Συμβούλιο της Επικρατείας, που είχε καταθέσει η ΕΣΕΕ μαζί με τους Εμπορικούς Συλλόγους κατά της Υπουργικής Απόφασης Κ1-1119/2014, η οποία απελευθέρωνε τελείως την λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές σε μεγάλες περιοχές της χώρας.
Λόγω των διαδικασιών του Συμβουλίου της Επικρατείας, η καθαρογραφή και θεώρηση της αποφάσεως θα απαιτήσει λίγο χρόνο ακόμη για να ολοκληρωθεί, όμως το δικηγορικό γραφείο του Καθηγητή κ. Χρυσανθάκη, το οποίο είχε αναλάβει την εκπροσώπηση της Συνομοσπονδίας στο Ανώτατο Δικαστήριο, ήδη έκανε αίτηση προτίμησης για να έχουμε τη δυνατότητα ακριβούς αντιγράφου του σώματος της απόφασης το συντομότερο. Μέχρι τότε, ωστόσο, σας γνωστοποιούμε το σκεπτικό της απόφασης 100/2017 του ΣτΕ, που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, συμπλέοντας συνολικά με τις κατά καιρούς εκφρασμένες πάγιες θέσεις και απόψεις της ΕΣΕΕ:

ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 2017 – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 2017 – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ

Σας ενημερώσουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 15 του νόμου 4177/2013, οι χειμερινές εκπτώσεις έτους 2017 θα αρχίσουν τη Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου και θα λήξουν την Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2017.
Κατά τη διενέργεια των εκπτώσεων, εκτός από την αναγραφή της παλαιάς και της νέας μειωμένης τιμής των αγαθών και υπηρεσιών που πωλούνται με έκπτωση, επιτρέπεται και η αναγραφή και εμπορική επικοινωνία ποσοστού έκπτωσης.
Εφόσον παρέχεται μειωμένη τιμή σε περισσότερα από το 60% του συνόλου των πωλούμενων ειδών, η επίδειξη του παρεχόμενου ποσοστού έκπτωσης επιβάλλεται, οπότε θα πρέπει να αναγράφεται στην προθήκη του καταστήματος και σε οποιαδήποτε άλλη εμπορική επικοινωνία, ενώ στην περίπτωση που υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά έκπτωσης ανά κατηγορίες προϊόντων, θα πρέπει να αναγράφεται το εύρος του παρεχόμενου ποσοστού («από …. % έως …. %»). Σε κάθε άλλη περίπτωση θα αναγράφεται ότι οι εκπτώσεις αφορούν επιλεγμένα είδη με αναφορά στο αντίστοιχο ποσοστό.
Ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζεται και προβάλλεται η μειωμένη τιμή, πρέπει να ανταποκρίνεται στην αλήθεια και να μην είναι ανακριβής. Οι καταστηματάρχες θα πρέπει, σε περίπτωση ελέγχου, να είναι σε θέση να αποδείξουν, ότι η παλαιά τιμή πώλησης που αναγράφεται στην πινακίδα, ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

ΕΥΧΕΣ

Η Πρόεδρος Αγιοστρατίτη Παρασκευή
και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
σας εύχονται Καλή Χρονιά
με Υγεία, Αγάπη, Δημιουργικότητα, Επιτυχίες…

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

Προς:
Γενικό Γραμματέα Δημοσίας Τάξης
Κο Δημήτριο Αναγνωστάκη

Η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Εύβοιας, συμπαραστέκεται στις ενέργειες του Εμπορικού και Επαγγελματικού Συλλόγου Αιδηψού, αναφορικά με την διατήρηση του Αστυνομικού Τμήματος.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΥ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΥ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 227Α ) ο νόμος 4441/2016, ο οποίος επιχειρεί να απλοποιήσει τις διαδικασίες σύστασης των επιχειρήσεων, ενώ εισάγει και άλλες διατάξεις σημαντικού εμπορικού ενδιαφέροντος.
Οι κυριότερες από τις αλλαγές που φέρνει ο νέος νόμος αφορούν άμεσα τις επιχειρηματικές προσπάθειες και πολλές από τις εμπορικές επιχειρήσεις μέλη μας και συνοψίζονται στα κάτωθι:
1. Οι νέες διαδικασίες σύστασης ισχύουν καταρχήν για τις επιχειρήσεις εταιρικής μορφής, ήτοι προσωπικές και κεφαλαιουχικές, ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, ιδιωτικές κεφαλαιουχικές, περιορισμένης ευθύνης και ανώνυμες εταιρείες.
2. Καθορίζεται ενιαίο γραμμάτιο σύστασης, το οποίο περιλαμβάνει:
α) το τέλος καταχώρισης ΓΕΜΗ και το τέλος ελέγχου επωνυμίας και διακριτικού τίτλου σε πανελλήνιο επίπεδο,
β) τα έξοδα σύστασης που αποδίδονται ανταποδοτικά στην Υπηρεσία Μίας Στάσης.
Το γραμμάτιο καταβάλλεται στην Υπηρεσία Μιας Στάσης εφάπαξ, κατά το στάδιο της σύστασης Εταιρείας. Το ύψος του, η διαδικασία είσπραξης και απόδοσης των επιμέρους ποσών στους τελικούς δικαιούχους, τα παραστατικά, ο έλεγχος, ο τρόπος και η διαδικασία επιστροφής του, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια θα καθορίζονται με Υπουργική Απόφαση. Στο γραμμάτιο δεν συμπεριλαμβάνεται η αμοιβή του συμβολαιογράφου και του δικηγόρου, όπου απαιτείται, καθώς και το παράβολο υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού, όπου απαιτείται.
3. Για τη σύσταση μιας εταιρείας, οι ιδρυτές προχωρούν με έγγραφο ή ηλεκτρονικό τρόπο, στις παρακάτω ενέργειες:
α) Υποβάλλουν αίτηση - εξουσιοδότηση προς την Υπηρεσία Μίας Στάσης για τη διενέργεια της σύστασης, μαζί με όλα τα απαραίτητα στοιχεία και έγγραφα.
β) Καταθέτουν υπογεγραμμένη εταιρική σύμβαση ή το καταστατικό της Εταιρείας.
γ) Καταβάλλουν το γραμμάτιο και, όπου απαιτείται, το τέλος της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Σελίδες

Εγγραφή στο ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ RSS

Ενημερωτικό δελτίο Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Ευβοίας