ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΥ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΥ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 227Α ) ο νόμος 4441/2016, ο οποίος επιχειρεί να απλοποιήσει τις διαδικασίες σύστασης των επιχειρήσεων, ενώ εισάγει και άλλες διατάξεις σημαντικού εμπορικού ενδιαφέροντος.
Οι κυριότερες από τις αλλαγές που φέρνει ο νέος νόμος αφορούν άμεσα τις επιχειρηματικές προσπάθειες και πολλές από τις εμπορικές επιχειρήσεις μέλη μας και συνοψίζονται στα κάτωθι:
1. Οι νέες διαδικασίες σύστασης ισχύουν καταρχήν για τις επιχειρήσεις εταιρικής μορφής, ήτοι προσωπικές και κεφαλαιουχικές, ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, ιδιωτικές κεφαλαιουχικές, περιορισμένης ευθύνης και ανώνυμες εταιρείες.
2. Καθορίζεται ενιαίο γραμμάτιο σύστασης, το οποίο περιλαμβάνει:
α) το τέλος καταχώρισης ΓΕΜΗ και το τέλος ελέγχου επωνυμίας και διακριτικού τίτλου σε πανελλήνιο επίπεδο,
β) τα έξοδα σύστασης που αποδίδονται ανταποδοτικά στην Υπηρεσία Μίας Στάσης.
Το γραμμάτιο καταβάλλεται στην Υπηρεσία Μιας Στάσης εφάπαξ, κατά το στάδιο της σύστασης Εταιρείας. Το ύψος του, η διαδικασία είσπραξης και απόδοσης των επιμέρους ποσών στους τελικούς δικαιούχους, τα παραστατικά, ο έλεγχος, ο τρόπος και η διαδικασία επιστροφής του, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια θα καθορίζονται με Υπουργική Απόφαση. Στο γραμμάτιο δεν συμπεριλαμβάνεται η αμοιβή του συμβολαιογράφου και του δικηγόρου, όπου απαιτείται, καθώς και το παράβολο υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού, όπου απαιτείται.
3. Για τη σύσταση μιας εταιρείας, οι ιδρυτές προχωρούν με έγγραφο ή ηλεκτρονικό τρόπο, στις παρακάτω ενέργειες:
α) Υποβάλλουν αίτηση - εξουσιοδότηση προς την Υπηρεσία Μίας Στάσης για τη διενέργεια της σύστασης, μαζί με όλα τα απαραίτητα στοιχεία και έγγραφα.
β) Καταθέτουν υπογεγραμμένη εταιρική σύμβαση ή το καταστατικό της Εταιρείας.
γ) Καταβάλλουν το γραμμάτιο και, όπου απαιτείται, το τέλος της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Ψήφισμα

Ψήφισμα

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, κατά την συνεδρίαση της 1ης Δεκεμβρίου 2016, με την συμμετοχή και των Προέδρων των Εμπορικών Ομοσπονδιών από όλη την Ελλάδα, ασχολήθηκε εκτεταμένα με όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το εμπόριο και η κοινωνία γενικότερα εν μέσω της κρίσης, της ύφεσης, της οικονομικής δυσπραγίας και της συνεχώς καθυστερούμενης αξιολόγησης της ελληνικής οικονομίας από τους δανειστές και ενόψει των πανελλαδικών κινητοποιήσεων της 8ης Δεκεμβρίου 2016, ομόφωνα αποφάσισε τα κάτωθι:

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΕΤΑΙ ΓΙΑ

• Τον αφανισμό των μικρών επιχειρήσεων και τον αφελληνισμό των μεγάλων της ελληνικής αγοράς.
• Την υπερφορολόγηση και την "ασφαλιστική φορολογία" της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας.
• Την μη εφαρμογή της Αρχής της Νησιωτικότητας και την κατάργηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά.

Ζ Η Τ Α Ε Ι

1. Την θεσμοθέτηση και λειτουργία ενός ειδικού «ακατάσχετου» επιχειρηματικού και ουσιαστικά «τροφοδότη λογαριασμού».
2. Επαναφορά της ρύθμισης των 100 δόσεων για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την Εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, χωρίς περιορισμούς, με ισχύ για όλο το 2017.
3. «Πάγωμα» ληξιπρόθεσμων οφειλών σε ΟΑΕΕ με αποποίηση ασφαλιστικού χρόνου και υποχρέωση απρόσκοπτης καταβολής των τρεχουσών εισφορών.
4. Επίσπευση της άρσης των capital controls.
5. Εφαρμογή των αρχών της ισονομίας και της ισοπολιτείας σε αφορολόγητο και προστασία πρώτης κατοικίας για όσους ασκούν εμπορική δραστηριότητα.

Κατόπιν αυτών, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και εκδίδει το ακόλουθο

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΝ ΘΑΝΟΝΤΑ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΣΕΕ - ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΝ ΘΑΝΟΝΤΑ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΣΕΕ - ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΕΕ κατά την συνεδρίαση της Πέμπτης, 1ης Δεκεμβρίου 2016, έκανε εκτενή αναφορά στην δράση και στο έργο του θανόντα πρώτου Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και επιτίμου Προέδρου της Συνομοσπονδίας κ. Δημήτρη Καψάλη και αποφάσισε να τιμήσει την μνήμη του, δίνοντας το όνομά του στην νέα αμφιθεατρική αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου της ΕΣΕΕ στην οδό Μητροπόλεως 42.
Παράλληλα, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την συμμετοχή της Συνομοσπονδίας στις κινητοποιήσεις της 8ης Δεκεμβρίου, εστιάζοντας στις νέες φορολογικές και ασφαλιστικές επιβαρύνσεις που είναι προ των πυλών και στα νέα επαπειλούμενα μέτρα της 2ης αξιολόγησης για την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.
Στο πλαίσιο αυτό, αποφασίσθηκε από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου η έκδοση του συνημμένου ψηφίσματος. Ταυτόχρονα, οι Εμπορικοί Σύλλογοι είναι ελεύθεροι, ώστε να εκφράσουν την 8η Δεκεμβρίου, με τοπικές συγκεντρώσεις, πορείες διαμαρτυρίας, παραστάσεις ή οποιονδήποτε άλλο τρόπο κρίνουν ως κατάλληλο, την αντίθεσή τους στα προωθούμενα μέτρα από την κυβέρνηση και τους δανειστές που τρέφουν την κρίση, διαλύουν την πραγματική οικονομία και οδηγούν στο λουκέτο χιλιάδες μικρομεσαίους έμπορους και ελεύθερους επαγγελματίες.

Με εκτίμηση

Η Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Παρασκευή Αγιοστρατίτη Φρουδαράκης Ιωάννης

Oι βασικές διαπιστώσεις της Ετήσιας Έκθεσης Ελληνικού Εμπορίου για το 2016

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
To οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον

• Οι αναπτυγμένες οικονομίες έχασαν το 2015 το «momentum» της ανάπτυξης, ενώ οι προβλέψεις για το α΄ εξάμηνο του 2016 κινήθηκαν σε χαμηλότερα των αναμενομένων επίπεδα.
• Η επιβράδυνση της απελευθέρωσης του εμπορίου και η στροφή σε μέσα προστατευτισμού αποτελούν πρόσθετους παράγοντες ανησυχίας.
• Η ιδιωτική κατανάλωση στην Ελλάδα μειώνεται για 7η συνεχόμενη χρονιά, επιφέροντας μεταξύ άλλων επιπτώσεις στο λιανικό και χονδρικό εμπόριο.
• Σημαντική και κρίσιμη θεωρείται η ολοκλήρωση της αξιολόγησης του προγράμματος.
• Η συμμετοχή του εμπορίου στην οικονομική δραστηριότητα, παρά τις πιέσεις που δέχεται ο κλάδος από το 2010, διατηρείται σε υψηλό επίπεδο (11%).
• Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο λιανικό εμπόριο μειώθηκε σωρευτικά κατά 28,3% το διάστημα 2010-2015, αλλά ο ρυθμός υποχώρησης επιβραδύνεται τα τελευταία δύο χρόνια (2014-2015).
• Η υποκατηγορία του λιανικού που πλήγηκε λιγότερο ήταν τα μεγάλα καταστήματα τροφίμων (πτώση -19,3%), ενώ τα σχετικά μικρότερα καταστημάτων τροφίμων – ποτών – καπνού σημείωσαν πολύ ισχυρότερη πτώση (-31,4%).

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Η ελληνική αγορά εργασίας το 2016

• Το 2016 η απασχόληση στην ελληνική οικονομία αυξήθηκε για 2η συνεχή χρονιά μετά από μια περίοδο συνεχούς συρρίκνωσης (2008-2013) αλλά και σταθεροποίησης (2014). Ωστόσο παραμένει σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα, καθώς ο αριθμός των εργαζομένων είναι κατά τι μικρότερος του αντίστοιχου του 1993.
• Το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε σε 23,4% από 24,8% το 2015, ενώ σε απόλυτα μεγέθη οι άνεργοι είναι κατά σχεδόν 70.000 λιγότεροι συγκριτικά με πέρυσι (ηλικίες 15-64).
• Παρά τις πιέσεις που δέχεται το εμπόριο καθ’ όλη τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, παραμένει ο σημαντικότερος εργοδότης της χώρας, με μερίδιο 17,6% στη συνολική απασχόληση και 20,1% στη μη αγροτική απασχόληση.
• Η απασχόληση στο εμπόριο μειώθηκε κατά 1,1% φέτος μετά την ενίσχυση κατά 5,3% το 2015, σημειώνοντας απώλειες της τάξης των 7.000 θέσεων εργασίας.
• Οι μειώσεις προέκυψαν μόνο στο χονδρικό εμπόριο και στα αυτοκίνητα, αντίθετα στο λιανικό εμπόριο παρατηρείται οριακή αύξηση.
• Σχεδόν 1 στους 4 νέους κάτω των 25 ετών που εργάζεται στον μη αγροτικό τομέα απασχολείται στο εμπόριο - το ποσοστό αυτό αυξάνεται από το 2008 έως σήμερα.
• Οι πολύ μικρές (micro) επιχειρήσεις, τόσο πριν από την ύφεση όσο και σήμερα, αποτελούν διέξοδο απασχόλησης για τις ευάλωτες ομάδες (τους νέους έως 29 ετών και όσους βρίσκονται κοντά σε ηλικία συνταξιοδότησης).

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

«Η ΕΣΕΕ παρούσα στις σύγχρονες προκλήσεις του Εμπορίου – Βασικά συμπεράσματα της Ετήσιας Έκθεσης Ελληνικού Εμπορίου 2016»

«Η ΕΣΕΕ παρούσα στις σύγχρονες προκλήσεις του Εμπορίου – Βασικά συμπεράσματα της Ετήσιας Έκθεσης Ελληνικού Εμπορίου 2016»

Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας παρουσίασε χθες στο Μέγαρο Μουσικής, την Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου για το 2016. Η ακόμα για μία χρονιά πρωτότυπη συμβολή του Ινστιτούτου Εμπορίου και Υπηρεσιών στην επιστημονική τεκμηρίωση των θέσεων της ΕΣΕΕ περιλαμβάνει σημαντικά δεδομένα και ευρήματα σε ό,τι αφορά στην κατάσταση του ελληνικού εμπορίου, τις προβλέψεις των ελλήνων εμπόρων για το μέλλον των επιχειρήσεών τους, αλλά και τον προσδιορισμό της σημαντικής ποικιλομορφίας των εμπορικών επιχειρήσεων.

Το Προεδρείο της ΕΣΕΕ επέδωσε το πρωί της ίδιας ημέρας την Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2016 στον αξιότιμο Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλο, ο οποίος και εφέτος επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις θέσεις και τις προτάσεις του ελληνικού εμπορίου.

Στην ομιλία του, ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Βασίλης Κορκίδης, αναφέρθηκε αναλυτικά στα πορίσματα της Έκθεσης και κατέθεσε τις απόψεις της Συνομοσπονδίας για το γενικότερο οικονομικό κλίμα και τις μελλοντικές εξελίξεις. Ζήτησε η «ανάκαμψη», που περιμένουν κυβέρνηση και αγορά, να μην είναι μία απλή βελτίωση αριθμών αλλά μία ουσιαστική βελτίωση στην καθημερινότητα επιχειρηματιών και καταναλωτών. Ταυτόχρονα, κατέδειξε πάλι αξιοποιώντας τα πορίσματα της Έκθεσης, ότι το Μμε εμπόριο εξακολουθεί να είναι ο μεγαλύτερης εργοδότης του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, μία από τις σημαντικότερες διεξόδους απασχόλησης εντός κρίσης και ένας οικονομικός χώρος συνέπειας σε ό,τι αφορά χρέη και οφειλές προς Δημόσιο και προμηθευτές.

Σελίδες

Εγγραφή στο ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ RSS

Ενημερωτικό δελτίο Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Ευβοίας