Η Ομοσπονδία

Η Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Ευβοίας ιδρύθηκε το έτος 1993 και ή έδρα της είναι στην πόλη της Χαλκίδας.

Διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο με τριετή θητεία. Το συμβούλιο περιλαμβάνει Πρόεδρο, δύο Αντιπροέδρους, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία.

Σκοπός της Οργάνωσης είναι η προάσπιση των συμφερόντων των μελών της, και η ανάπτυξη του συνδικαλιστικού πνεύματος στην εμπορική τάξη. η συστηματική και επιστημονική μελέτη, αναζήτηση, παρακολούθηση, προώθηση και επίλυση κάθε θέματος που αφορά την εμπορική τάξη.

Μέλη της Ομοσπονδίας είναι 21 πρωτοβάθμιες εμπορικές οργανώσεις της Ευβοίας.

Η Ομοσπονδία συμμετέχει στο ανώτατο συνδικαλιστικό όργανο των Εμπόρων της Ελλάδας, την τριτοβάθμια εθνική συνδικαλιστική οργάνωση «Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου»

Παρεχόμενες υπηρεσίες στα μέλη της:

Οργάνωση σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων για εμπόρους και στελέχη εμπορικών επιχειρήσεων.

Οργάνωση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης ΛΑΕΚ

Αναπτύσσει συνεργασίες με Οργανισμούς, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Επιχειρήσεις στο πλαίσιο επιδοτούμενων κοινοτικών προγραμμάτων για την μελέτη και την κατάρτιση προτάσεων σχετικά με την ανάπτυξη του επιχειρείν ήν ο Εμπόριο της Μακεδονίας.

Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Εύβοιας

Πρόεδρος: Γεροντίτης Σπυρίδων

Α' Αντιπρόεδρος: Αγιοστρατίτη Παρασκευή

Β' Αντιπρόεδρος: Φραγκούλης Δημήτριος

Γενικός Γραμματέας: Ντόκος Ιωάννης

Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας : Βαγιάννης Δημήτριος

Οικονομικός Επόπτης: Ανδρέου Αικατερίνη

Αναπληρωτής Οικονομικός Επόπτης: Κόλλια Βότση Σοφία

Μέλος : Γκίκα Παναγιώτα

Μέλος : Ψαραδόπουλος Ιωάννης

 

ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 1993.

Ενημερωτικό δελτίο Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Ευβοίας