Ανάθεση υπηρεσιών για την εκμάθηση Ιταλικής γλώσσας για το πρόγραμμα LEONARDO DA VINCI

Προκειμένου η Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Ν. Ευβοίας να προβεί στην ανάθεση υπηρεσιών για την εκμάθηση Ιταλικής Γλώσσας 50 ωρών για 2 τμήματα 15 ανά τμήμα, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν προσφορές (σε έντυπη μορφή), εντός σφραγισμένου φακέλου, στα γραφεία της Ομοσπονδίας, οδός Ελ. Βενιζέλου 12, Τ.Κ. 34100, έως 11/09/2013 ημέρα Τρίτη  έως τις 14:00, στα πλαίσια της επιλογής αναδόχου για  το Πρόγραμμα Leonardo Da Vinci, τα μαθήματα θα πρέπει θα πραγματοποιηθούν απογευματινές ώρες έως τις 24/09/2013. 

Διαβάστε το Δελτίο Τύπου

Ενημερωτικό δελτίο Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Ευβοίας