ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΣΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣτΕ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΣΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣτΕ

Με το παρόν, σας γνωστοποιούμε το τελικό αποτέλεσμα της προσφυγής στο Συμβούλιο της Επικρατείας, που είχε καταθέσει η ΕΣΕΕ μαζί με τους Εμπορικούς Συλλόγους κατά της Υπουργικής Απόφασης Κ1-1119/2014, η οποία απελευθέρωνε τελείως την λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές σε μεγάλες περιοχές της χώρας.
Λόγω των διαδικασιών του Συμβουλίου της Επικρατείας, η καθαρογραφή και θεώρηση της αποφάσεως θα απαιτήσει λίγο χρόνο ακόμη για να ολοκληρωθεί, όμως το δικηγορικό γραφείο του Καθηγητή κ. Χρυσανθάκη, το οποίο είχε αναλάβει την εκπροσώπηση της Συνομοσπονδίας στο Ανώτατο Δικαστήριο, ήδη έκανε αίτηση προτίμησης για να έχουμε τη δυνατότητα ακριβούς αντιγράφου του σώματος της απόφασης το συντομότερο. Μέχρι τότε, ωστόσο, σας γνωστοποιούμε το σκεπτικό της απόφασης 100/2017 του ΣτΕ, που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, συμπλέοντας συνολικά με τις κατά καιρούς εκφρασμένες πάγιες θέσεις και απόψεις της ΕΣΕΕ:
1. Η προσβληθείσα εκ μέρους μας, με την από 21-7-2014 αίτηση ακυρώσεως, αριθμ. Κ1-1119/7-7-2014 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, είναι μη νόμιμη και ακυρώνεται.
2. Το Δικαστήριο διαπιστώνει ότι η προσβληθείσα υπουργική απόφαση και το νομοθετικό καθεστώς στο οποίο αυτή στηρίζεται βρίσκεται σε αντίθεση με τις διατάξεις των άρθρων 2, 4, 5, 21, 22, 25 και 106 του Συντάγματος, οι οποίες προστατεύουν τα δικαιώματα των εργαζομένων και των πολιτών σε σχέση με την αργία της Κυριακής, ως ελεύθερου χρόνου, ως τακτικού διαλείμματος της εβδομαδιαίας εργασίας και ως χρόνου οργάνωσης της κοινωνικής και οικογενειακής ζωής του.
3. Η εξουσιοδότηση που παρέχεται με την διάταξη της παραγρ. 5 του άρθρου 16 του Ν. 4177/2013, όπως αυτή προστέθηκε με την διάταξη της υποπερ. 1α της υποπαραγρ. ΣΤ5 της παραγρ. ΣΤ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 είναι αόριστη και αντίκειται στο άρθρο 43 παρ. 2 Συντάγματος, εφόσον δεν προσδιορίζονται ειδικώς και συγκεκριμένως οι τρεις τουριστικές περιοχές που αναφέρονται στην ακυρωθείσα υπουργική απόφαση και δεν υφίσταται πλήρης τεκμηρίωση κατά την νομοθέτηση των εξαιρέσεων αυτών, προκειμένου να είναι δυνατός ο δικαστικός έλεγχος της συνταγματικότητας τους.
Είναι σαφές ότι η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου έρχεται να επιλύσει το θέμα δια παντός και βάζει «φρένο» στη κούρσα των 52 Κυριακών. Όχι μόνο καταργεί την Υπουργική Απόφαση που απελευθέρωνε τελείως τις Κυριακές αλλά στην ουσία θέτει εκτός Συντάγματος και την ειδική εξουσιοδοτική διάταξη που επιτρέπει στον Υπουργό να δημοσιεύει τέτοιες αποφάσεις.
Περαιτέρω και ίσως το σημαντικότερο από όλα, η Κυριακή αντιμετωπίζεται πλέον ως αυτό που είναι, δηλαδή μία ημέρα αναντικατάστατη για την ίδια την ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου και του οικογενειακού δεσμού τόσο των εμπόρων που λειτουργούν τα καταστήματά τους, όσο και των εργαζομένων σε αυτά. Ως τέτοια δεν μπορεί να υποκατασταθεί από κανένα «ρεπό», οποιασδήποτε άλλης ημέρα, είτε για τον εργοδότη, είτε για τον εργαζόμενο. Η ΕΣΕΕ συνολικά αισθάνεται την ανάγκη και την υποχρέωση να ευχαριστήσει τον σεβαστό τ. Πρόεδρο του ΣτΕ κ. Ρίζο για τη τελική δικαίωση μας. Η Συνομοσπονδία θα αναμείνει το πλήρες κείμενο της καθαρογραμμένης απόφασης, ώστε να μελετήσει το σκεπτικό της και να αποφασίσει μαζί με τους Εμπορικούς Συλλόγους της σε όλη την Ελλάδα που ξεκίνησαν αυτόν τον δικαστικό αγώνα πριν από δύο και πλέον χρόνια, την στάση της απέναντι στο ισχύον πλαίσιο λειτουργίας των Κυριακών. Παράλληλα, καλεί την Κυβέρνηση να μελετήσει καλά την απόφαση ενόψει μελλοντικών νομοθετικών ρυθμίσεων και τους «Θεσμούς» να σταματήσουν να αντιμετωπίζουν μία ξεχωριστή ημέρα, ως μία «καθημερινή». Τέλος, επισημαίνεται ότι δεν αλλάζει κάτι επί του παρόντος στην υφιστάμενη λειτουργία της αγοράς.

Ενημερωτικό δελτίο Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Ευβοίας