Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε Βιβλιοπωλεία και Καταστήματα που διαθέτουν Γραφική ύλη

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε Βιβλιοπωλεία και Καταστήματα
που διαθέτουν Γραφική ύλη

Η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Εύβοιας, με αφορμή την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Για Την Υλοποίηση Της Δράσης «αρχή…ΖΩ», που αφορά την παροχή έκτακτου οικονομικού βοηθήματος για τα παιδιά Α´ Τάξης Δημοτικών Σχολείων, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2017-2018, απευθύνει πρόσκληση σε εμπορικά καταστήματα που διαθέτουν προς πώληση σχολικά είδη, γραφική ύλη, χαρτικά κλπ, να συμμετέχουν στην εν λόγο δράση.

Η δράση στοχεύει στην οικονομική ενίσχυση των γονέων & κηδεμόνων των μαθητών της Α´ τάξης Δημοτικού, σχολείων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή ενός«Κουπονιού αγορών» (Voucher), για κάθε παιδί τους.

Ως «Κουπόνι αγορών» (Voucher), ορίζεται το αντίτιμο των εξήντα ευρώ (60€) το οποίο καταβάλλεται εφάπαξ, με τη μορφή επιταγής, για λογαριασμό των ωφελουμένων και κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης τους, στις επιχειρήσεις για τα είδη που οι τελευταίοι θα προσφέρουν στους ωφελουμένους.

Το Κουπόνι αγορών διατηρείται σε ισχύ έως 20/09/2017.

Προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των επιχειρήσεων στη δράση είναι:
α) η επιχείρηση να λειτουργεί εντός των γεωγραφικών ορίων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

β) να διαθέτει προς πώληση σχολικά είδη, γραφική ύλη, χαρτικά κ.λ.π. που να προκύπτει από τους αντίστοιχους Κ.Α.Δ.

Οι Επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται θα πρέπει να καταθέσουν «Αίτηση συμμετοχής – Δήλωσης», μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη Δ/νση: Διοικητήριο Π.Ε Εύβοιας , Λ. Χαϊνά 93, 34132, Χαλκίδα / 1ος όροφος, Γραφείο 102, Τηλ.: 2221353412, ή να την αποστείλουν ταχυδρομικά σε φάκελο, στον οποίο εξωτερικά θα αναγράφεται η ένδειξη «Για την δράση Παροχή έκτακτου οικονομικού βοηθήματος για τα παιδιά της Α´ δημοτικού, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2017-2018.

Με εκτίμηση
Η Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Αγιοστρατίτη Παρασκευή Φρουδαράκης Ιωάννης

Ενημερωτικό δελτίο Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Ευβοίας