Υπηρεσία Υποστήριξης για τις Μ.Μ. εμπορικές επιχειρήσεις

Η Πράξη «Υπηρεσία Υποστήριξης για τις Μ.Μ. εμπορικές επιχειρήσεις» έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 (κωδικός ΟΠΣ: 296255) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο.

Κεντρικό αντικείμενο του έργου αποτελεί η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης από την Ε.Σ.Ε.Ε., οι οποίες θα απευθύνονται προς τις μικρομεσαίες (ΜΜ) και πολύ μικρές (ΠΜ) εμπορικές επιχειρήσεις, προσφέροντας μία σειρά από υπηρεσίες συμβουλευτικού, φοροτεχνικού, οικονομικού, νομικού χαρακτήρα εντελώς δωρεάν στην επιχείρησή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: Υπηρεσία Υποστήριξης Ε.Σ.Ε.Ε.

Ενημερωτικό δελτίο Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Ευβοίας