ΑΜΕΣΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΕΕ, με βαθύ αίσθημα ευθύνης και κάνοντας μία πρώτη αποτίμηση των δύσκολων καιρών που βρίσκονται μπροστά μας, ζητάει από την Κυβέρνηση, για λογαριασμό των εμπορικών επιχειρήσεων της χώρας, να προχωρήσει άμεσα στην νομοθέτηση των εξής μέτρων με χρονικό ορίζοντα ισχύος τουλάχιστον μίας εβδομάδας μετά την επαναλειτουργία των Τραπεζών:

 

 • Αναστολή καταβολής του ΦΠΑ και των άλλων παρακρατούμενων φόρων.
 • Αναστολή δόσεων του φόρου εισοδήματος και των ληξιπρόθεσμων χρεών τους.
 • Αναστολή των πάσης φύσεως πλειστηριασμών.
 • Αναστολή της υποχρέωσης καταβολής ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τις Τράπεζες που απορρέουν από δανειακές συμβάσεις.
 • Αναστολή της καταβολής τρεχουσών εισφορών προς το ΙΚΑ και τον ΟΑΕΕ, χωρίς να χάνουν την ασφαλιστική τους ενημερότητα.
 • Αναστολή κατάθεσης κάθε είδους μέτρων που απορρέουν από συναλλαγές με αξιόγραφα όλων των μορφών και τύπων.
 • Αναστολή οποιασδήποτε αναγγελίας στον Τειρεσία.
 • Αναστολή εκτέλεσης εξωστικών δικαστικών αποφάσεων.
 • Αναστολή καταβολής οφειλών ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου και νερού.
 • Αναστολή της καταβολής δημοτικών φόρων και τελών.
 • Ενημέρωση του συστήματος του TAXISNET, που θα αίρει τον αυτοματοποιημένο χαρακτηρισμό φόρων και τελών ως ληξιπρόθεσμων και την παρεπόμενη επιβάρυνσή τους με πρόστιμα και προσαυξήσεις.

 

Συστήνουμε ηρεμία και νηφαλιότητα μέσα στις πρωτοφανείς συνθήκες που βιώνει η χώρα και η αγορά και πρέπει όλοι μας, ΕΣΕΕ, Ομοσπονδίες και Εμπορικοί Σύλλογοι να σταθούμε τώρα δίπλα στους συναδέλφους μας που μας έχουν ανάγκη, ώστε όλοι μαζί να βοηθήσουμε τα μέλη μας να ξεπεράσουν το αρχικό σοκ από τους περιορισμούς κίνησης κεφαλαίων και παρεπόμενα να συμβάλλουμε ώστε να διατηρηθεί η βιωσιμότητά τους.

 

Ενημερωτικό δελτίο Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Ευβοίας