ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΣΩ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ.

Δημοσιεύθηκε χθες, 1η τρέχοντος, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τροποποίηση του άρθρου πρώτου της από 28 Ιουνίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (Α΄ 65)» (ΦΕΚ 66Α – επισυνάπτεται στην παρούσα), η οποία τροποποιεί την αμέσως προηγούμενη της 28ης Ιουνίου (επίσης επισυνάπτεται).

Σύμφωνα με τις διατάξεις της νέας Πράξης (άρθρο 1 παράγραφος 4) «Όποιος, κατά το διάστημα της τραπεζικής αργίας, αρνείται την πληρωμή με τα μέσα που προβλέπονται στις περιπτώσεις β), γ) και δ)της παραγράφου 2 του άρθρου πρώτου της παρούσας τιμωρείται, κατά τις διατάξεις των άρθρων 288 παρ. 1 και 452 του Ποινικού Κώδικα, και των διατάξεων του άρθρου 13α του Ν. 2251/1994 (Α΄ 191), του άρθρου 18α Ν. 146/1914 (Α΄ 21), και του άρθρου 19 Ν. 4177/2013 (Α΄ 173), όπως ισχύουν».

Αυτό πρακτικά σημαίνει για τα μέλη μας ότι είναι υποχρεωμένα στις συναλλαγές με τους καταναλωτές να δέχονται πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες και παράλληλα και οι προμηθευτές τους είναι υποχρεωμένοι να δέχονται τα δικά τους ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, προκειμένου να αναπληρώσουν τις προμήθειές τους.

Σε περίπτωση που το αρνηθούν, οι κυρώσεις είναι πλέον ποινικές και απειλούνται με φυλάκιση, χρηματικό πρόστιμο και διοικητικές ποινές όπως διοικητικά πρόστιμα και κλείσιμο επιχείρησης.

Παρακαλούμε να γνωστοποιήσετε αμέσως την παρούσα στα μέλη σας.

Με εκτίμηση,

Η Πρόεδρος Π.Αγιοστρατίτη

O Γενικός Γραμματέας Ι.Φρουδαράκης

ΦΕΚ

http://www.et.gr/index.php/2013-01-28-14-06-23/2013-01-29-08-13-13

Ενημερωτικό δελτίο Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Ευβοίας