ΝΕΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

                                                      Ημ/νία  05 Aυγούστου 2015

                                                      Αρ. πρωτ:  4007

 

 

ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝ  ΛΙΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

 

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 1625Β) η νέα Υπουργική Απόφαση 757/2015, με την οποία τροποποιούνται τα χρηματικά όρια των εισαγωγών που μπορεί να κάνει κάθε Τράπεζα σε ημερήσια βάση.

Συγκεκριμένα:

Α) Το συνολικό εγκριτικό όριο των Ειδικών Υποεπιτροπών (που εδρεύουν σε κάθε Τράπεζα) ανά εργάσιμη ημέρα, για την εξέταση και αξιολόγηση αιτημάτων πελατών νομικών προσώπων ή επιτηδευματιών, ανακατανέμεται ως ακολούθως:

1.            ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ € 5.000.000

2.            ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ € 5.000.000

3.            ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ € 5.000.000

4.            ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS AΕ € 5.000.000

5.            ATTICA BANK, ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙ­ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ € 450.000

Συνεταιριστικές, επενδυτικές και ξένες τράπεζες:

·               ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕ­ΖΑ ΣΥΝ.ΠΕ. € 200.000

·               ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. € 100.000

·               ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ € 60.000

·               ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΕΒΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε. € 60.000

·               ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤ­ΣΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε. € 60.000

·               ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑ­ΛΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε. € 60.000

·               ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟ­ΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΥΝΠΕ € 60.000

·               ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ € 60.000

·               ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝ.Π.Ε. € 60.000

·               ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε. € 60.000

·               ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. € 60.000

·               ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. € 60.000

·               AEGEAN BALTIC BANK A.T.E. € 60.000

·               THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC € 120.000

·               HSBC BANK PLC € 230.000

·               UNICREDIT BANK A.G. € 120.000

·               CITIBANK INTERNATIONAL LIMITED € 120.000

·               BANK OF AMERICA N.A. € 20.000

·               KEDR OPEN JOINT-STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK € 20.000

·               T.C. ZIRAAT BANKASI A.S. € 20.000

 Β) Το εγκριτικό όριο των Ειδικών Υποεπιτροπών για κάθε Τράπεζα ανά εργάσιμη ημέρα, για την εξέταση και αξιολόγηση των ως άνω αιτημάτων, αναπροσαρμόζεται ως ακολούθως:

·               Από 0 έως 150.000 ευρώ ανά πελάτη (με μια ή περισσότερες ημερήσιες συναλλαγές) και

·               Εντός του ορίου ποσού που καθορίζεται ανά Τράπεζα.

Γ) Για κάθε συναλλαγή που υπερβαίνει τις 5.000 €, το μηνιαίο εγκριτικό όριο των Ειδικών Υποεπιτροπών ανά πελάτη για κάθε Τράπεζα διαμορφώνεται ως ακολούθως:

1.            Για τις εισαγωγικές επιχειρήσεις, δεν μπορεί να υπερβαίνει τη μέγιστη μηνιαία αξία των εισαγόμενων εμπορευμάτων και πρώτων και βοηθητικών υλών, κατά το αντίστοιχο ημερολογιακό τρίμηνο του προηγουμένου έτους, μέσω της συγκεκριμένης Τράπεζας.

2.            Για τις λοιπές επιχειρήσεις, δεν μπορεί να υπερβαίνει τη μέγιστη μηνιαία αξία των πρώτων και λοιπών βοηθητικών υλών, που σχετίζονται με την παραγωγική δραστηριότητα της επιχείρησης, κατά το προηγούμενο έτος, μέσω της συγκεκριμένης Τράπεζας. Στις δύο ως άνω περιπτώσεις, το σύνολο των εγκρινομένων συναλλαγών που πραγματοποιούνται στο διάστημα από 30-7-2015 έως και 31-12-2015, δεν μπορεί να υπερβεί τη συνολική αξία των συναλλαγών που πραγματοποίησε η κάθε επιχείρηση το δεύτερο ημερολογιακό εξάμηνο του προηγουμένου έτους. Για κάθε συναλλαγή ύψους έως και 5.000 €, η οποία απαιτεί την αποστολή εμβάσματος στο εξωτερικό για την εξόφληση τιμολογίου, δεν ισχύει το ως άνω μηνιαίο όριο, υπό την προϋπόθεση ότι το σύνολο των εγκριθεισών αυτών συναλλαγών ανά εργάσιμη ημέρα δεν υπερβαίνει το 1/10 του ημερήσιου εγκριτικού ορίου κάθε Τράπεζας.

Παράλληλα με τα παραπάνω τροποποιείται επίσης και η λίστα προτεραιοτήτων πληρωμών για εισαγόμενα προϊόντα και υπηρεσίες.  Φάρμακα, καύσιμα και τρόφιμα είναι και πάλι στην κορυφή του σχετικού πίνακα. 

Εκτός των ανωτέρω, σας πληροφορούμε ότι, μετά πρωτοβουλία του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, χορηγήθηκε έκπτωση ύψους 50% -και σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις έως 90%- στις αποθηκευτικές χρεώσεις των εμπορευμάτων στην προβλήτα του Ο.Λ.Π. για τη περίοδο της τραπεζικής αργίας, καθώς και μειώσεις 30% από την Σ.Ε.Π. Α.Ε.

 Ειδικότερα, σύμφωνα με την από 30 Ιουλίου 2015 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, η Ο.Λ.Π. Α.Ε., παρέχει έκπτωση ύψους 50% στις επιχειρήσεις, που αδυνατούσαν να παραλάβουν τα εμπορεύματά τους για όλη την περίοδο της τραπεζικής αργίας, ενώ κατά περίπτωση, μετά από σχετικό αίτημα του παραλήπτη μπορεί να εξετάσει περαιτέρω έκπτωση καθ’ όλη τη διάρκεια της επιβολής των "capital controls". Επίσης, η  Σ.Ε.Π. Α.Ε. έχει ήδη προχωρήσει από την προηγούμενη εβδομάδα, σε μείωση των χρεώσεων αποθήκευσης των εμπορευμάτων στο λιμάνι του Πειραιά κατά 30%, δεδομένου ότι, τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί τον τελευταίο μήνα από την τραπεζική αργία και τους κεφαλαιακούς ελέγχους έχουν οδηγήσει στον αποκλεισμό χιλιάδων εμπορευματοκιβωτίων, τα οποία δεν μπορούν να εκτελωνιστούν, λόγω έλλειψης ρευστότητας.

Το αδιέξοδο που έχει δημιουργηθεί επιβάλλει ρεαλιστικές εκπτώσεις στις αποθηκευτικές χρεώσεις των εμπορευμάτων, οι οποίες μάλιστα, δεν πρέπει να περιοριστούν μόνο στην περίοδο των τριών εβδομάδων της τραπεζικής αργίας, αλλά καθόλη την διάρκεια των "capital controls", που είναι η βασική αιτία των καθυστερήσεων έγκρισης τραπεζικών εμβασμάτων και κατά συνέπεια των οικονομικών επιβαρύνσεων με σταλίες.  Το ζητούμενο είναι να αποκατασταθεί, το συντομότερο δυνατόν, η ομαλή λειτουργία των τραπεζικών εργασιών, των επιχειρήσεων και της διακίνησης των εμπορευμάτων γενικότερα .

 

Με εκτίμηση

 

Η Πρόεδρος

 

Αγιοστρατίτη Παρασκευή

 

 

Ενημερωτικό δελτίο Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Ευβοίας