Πινακίδες - Υπαίθρια Διαφήμιση

Η εφαρμογή των διατάξεων για την προβολή επιχειρήσεων και καταστημάτων, καθώς για και την υπαίθρια διαφήμιση αφορά την ευταξία, την αισθητική της πόλης και τη διατήρηση του υγιούς ανταγωνισμού με ισότιμα μέσα προβολής των επιχειρήσεων μας. Το καθεστώς της υπαίθριας διαφήμισης ρυθμίζεται από το νόμο 2946/2001. Εμπίπτει δε και στις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), των πολεοδομικών διατάξεων και ιδίως του ΓΟΚ και στις διατάξεις του Αστικού Κώδικα για τον Αθέμιτο Ανταγωνισμό. Στο πλαίσιο του ειδικού αυτού καθεστώτος έχουν εκδοθεί σειρά εγκυκλίων λόγω της ιδιαίτερης σημασίας του όλου θέματος.

Συνοπτικά

Απαγορεύεται η τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων και επιγραφών σε κοινόχρηστους χώρους, δημόσια κτίρια, μνημεία, δασικές περιοχές, ναούς και σε προσόψεις δημόσιων έργων (Στύλοι και κουτιά ΔΕΗ, ΟΤΕ).

Απαγορεύεται η τοποθέτηση κατευθυντήριων ενημερωτικών πινακίδων των επιχειρήσεων σε στύλους, γωνίες κάγκελα κτλ.

Απαγορεύεται η ανάρτηση επιγραφών στα στηθαία ή κιγκλιδώματα των ορόφων.

Οι επιγραφές-πινακίδες γράφονται υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα και επιτρέπεται επιπρόσθετη αναγραφή της επιγραφής σε άλλη γλώσσα με μικρότερα στοιχεία.

Η τοποθέτηση επιγραφών επιτρέπεται μόνο στο ισόγειο με ελάχιστη απόσταση τοποθέτησης από το ρείθρο του πεζοδρομίου το 1 μέτρο και ελάχιστο ύψος τα 2,30 μέτρα ώστε να διέρχονται με ασφάλεια οι πεζοί.

Η τοποθέτηση επιγραφής άνωθεν του ισογείου, επιτρέπεται μόνο μετά από έγκριση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου(ΕΠΑΕ) της πολεοδομίας.

Στις φωτιζόμενες επιγραφές η ένταση του φωτισμού δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 250 κηρία και δεν επιτρέπεται η δημιουργία οπτικών εντυπωσιασμών (χρωματικές εναλλαγές, κινούμενες προβολές κ.τ.λ.) Οι επιγραφές τοποθετούνται μόνο παράλληλα με την όψη των κτιρίων.

Κάθετα τοποθετούνται μόνο οι επιγραφές των φαρμακείων.

Παράβαση των ανωτέρω μπορεί να καταγγελθεί ανώνυμα και μέσω internet στη διεύθυνσηhttp://www.illegalsigns.gov.gr/

Για την τοποθέτηση πινακίδων στα πρατήρια υγρών καυσίμων ισχύουν οι προδιαγραφές του Π.Δ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α και το Β.Δ 465/9-7-70 (ΦΕΚ 156/Α.) για πρατήρια εντός και εκτός σχεδίου αντίστοιχα.

Ενημερωτικό δελτίο Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Ευβοίας