Προστασία καταναλωτή

Η προστασία του καταναλωτή καλύπτεται νομοθετικά από πλήθος νόμων και διατάξεων και για αυτό έχει δημιουργηθεί η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή.

 Ο τηλεφωνικός αριθμός κλήσης για παράπονα καταγγελίες και ερωτήσεις είναι ο 1520

 Στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή οι καταναλωτές μπορούν να ενημερώνονται επαρκώς για τα δικαιώματα τους καθώς υπάρχουν τόσο γενικές πληροφορίες για όλο το φάσμα των εμπορικών συναλλαγών όσο και όλοι οι νόμοι και αποφάσεις που τις αφορούν.

Επίσης στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή οι καταναλωτές μπορούν ναυποβάλουν ηλεκτρονικά οποιοδήποτε παράπονο.

Συμπληρωματικά λειτουργούν και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις προστασίας καταναλωτών ΕΚΠΟΙΖΩ και ΚΕΠΚΑ οι οποίες εκτός της πληροφόρησης που προσφέρουν, αναλαμβάνουν δράσεις για την προστασία του συνόλου των μελών τους.

Ενημερωτικό δελτίο Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Ευβοίας